آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر کوروش اعرابی: یک پیام بهداشتی،اجتماعی: . . وقتی دلت گرفته ؛ وقتی غمگینی ... وقت
S3 : 16:30:56 | com/org
یک پیام بهداشتی،اجتماعی:
.
.
وقتی دلت گرفته ؛
وقتی غمگینی ...
وقتی از زندگی سیری ،
حواستو خیلی جمع کن ... !
چون طعمۀ خوبی هستی ... !!!
------------------------
سلام....

از: ناشناس
موافقم البته نمی دونم چرا؟
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
یادمان باشد گر خاطمان تنها ماند ، طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
دقیقا
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید