آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کهبد تاراج
S3 : 10:40:33 | com/org
کهبد تاراج 
ادبیات نمایشی
نویسنده و کارگردان 
 
تئاتر همه زندگی من است 
تهران  
۱۶ مرداد