تیوال | پروفایل آق پسر
S3 : 23:56:52
آق پسر 
برق
کارشناسی  
مدیر عامل 
ورزش، فیلم، کتاب، تئاتر 
تهران  
۲۶ آذر ۱۳۹۳