تیوال | پروفایل موسسه کارنامه
S2 : 11:17:21
موسسه کارنامه 
ادبیات،تئاتر،سینما
موسسه آموزشی 
 
موسسه فرهنگی هنری کارنامه در سال ۱۳۸۰ با مدیریت نگار اسکندرفر تأسیس شد. این موسسه غیردولتی با هدف آموزش،پژوهش و تولید در عرصه فرهنگ و هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب مجوز کرده است  
تهران / تهران  
۲۸ تیر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
حریق | ۳★