آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل بیژن وکیلی
S3 : 00:04:10 | com/org
بیژن وکیلی 
مکانیک
کارشناسی ارشد  
پلی تکنیک 
مدیریت پروژه 
فیلم خوب، کتاب خوب، تئاتر خوب، آدم خوب، موسیقی خوب، جنس خوب، قهوه اسپرسو ... 
؟ 
چند تئاتر دانشجویی غیر حرفه ای در نقش بازیگر، کارگردان، موسیقی و ... 
تهران / تهران  
۰۹ تیر ۱۳۸۸