آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال Kasraa Memari | دیوار
S3 : 17:15:56 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ما نه به نام اخلاق، بلکه به نام قربانیان اجتماع سخن می‌گفتیم.
و این دو، واقعا دو چیز متفاوت هستند.
مگر نه این است که اغلب با همین تذکرهای اخلاقی است که به قربانیان می‌گویند باید خودشان را با اوضاع تطبیق بدهند ؟
برای این نوع اخلاق گرایان، انسان به خاطر اخلاق زنده است نه اخلاق به خاطر انسان.
درباره‌ی تئاتر - برتولت برشت