تیوال | پروفایل ابوالفضل بیات
S3 : 06:33:58
ابوالفضل بیات 
 
کتاب-فیلم-تئاتر-موسیقی-عکاسی-نقاشی 
تهران / تهران  
۱۲ خرداد ۱۳۹۰
نمایش‌های ‌تماشا کرده
در انتظار گودو | ۵★ پابرهنه در پارک | ۵★ طپانچه خانم | ۵★ توفان | ۵★ پروانه و یوغ | ۵★ گمشده در یانکرز | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
اکسیدان | ۳★ رگ خواب | ۵★ نهنگ عنبر ۲ -  سلکشن رویا | ۵★ پــله آخــر | ۵★