کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل کاوه علیزاده
S3 : 11:00:22 | com/org
کاوه علیزاده 
جامعه شناسی
کارشناسی ارشد  
بازرگانی 
فیلم،موسیقی کلاسیک،تئاتر 
تهران / تهران  
۰۴ دی ۱۳۹۳