تیوال | پروفایل کیوان اسماعیلی
S2 : 14:58:40
کیوان اسماعیلی 
عکاسی
کارشناسی ارشد  
 
 
من دانش آموخته کارشناسی ادبیات از دانشگاه آزاد و کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر می باشم. همچنین مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر را در دانشگاه مازندران با پایان نامه ای در حوزه سینما و فلسفه به پایان رسانده ام. 
عکاسی تصویربرداری کارگردانی نقدنویسی  
تهران / تهران  
۲۱ شهریور ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خون و گل سرخ | ۵★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۵★ هملت | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۵★ مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها | ۵★ چشم در برابر چشم | ۵★ اتهام | ۵★ ترانه های قدیمی | ۵★