آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سید حسین رسولی (نویسنده و مترجم تئاتر و سینما)
S3 : 09:54:53 | com/org
سید حسین رسولی (نویسنده و مترجم تئاتر و سینما) 
ارشد کارگردانی تئاتر و لیسانس بازیگری تئاتر
پژوهشگر هنر و نویسنده فعال، سابق و آزاد روزنامه‌های ابتکار، آسمان آبی، فرهیختگان، وقایع اتفاقیه، اعتماد، توسعه ایرانی، آفتاب یزد، خبرگزاری‌های خبرآنلاین، پرسشگری و... 
 
روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، منتقد هنری و...  
تهران / تهران  
۱۲ دی ۱۳۹۳