تیوال Khoshnoud | دیوار
S3 : 09:45:24
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
جز نمایش هایی بود هشیار کننده برای اهالی هنر والا و غیر سرگرم کننده و شاید خسته کننده برای خو گرفتگان به فرهنگ نازل هرچند می توانست بهتر باشد که خب هر کاری ساخته انسان کامل نخواهد بود سپاس از همه دوستان که شاید در مقصد نباشند اما در مسیر تعالی و رشد فرهنگ و هنر میکوشند به ویژه "الیزابت باتوری ها"
سپیده، محسن جوانی و علیرضا علی پور این را خواندند
فرزانه و پریسا اسدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
این نمایش رو در روزهای اول اجرا دیدم و ذهنم بسیار درگیر تفکر شد از اون دسته کارهای هنری است که در حافظه ماندگار میشه و قطعا به خاطر متن قوی کارگردانی فوق العاده شادی اسد پور و بازی تحسین بر انگیز فرزین محدث است در واقع هر چیزی برای ماندگار شدن و تاثیر یک نمایش لازم است رو داراست
امیر مسعود و حمیدرضا مرادی این را خواندند
مهدی رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید