تیوال خسرو صابری | دیوار
S3 : 20:40:25
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
رویا مرده است
آن را به خاک نسپار
و شاخه گلی قرمز، رز، روی آن نگذار
برای آن گریه نکن
بسوزانش
رویا ققنوس است
به آن لبخند بزن
آن را به تماشا بنشین
میبینی که از خاکسترش رویای تازه برمیخیزد
دوباره زنده میشود
اگر به او لبخند بزنی
تنها اگر به او لبخند بزنی
آه چه می شود اگر تو دوباره لبخند بزنی؟؟؟
خسرو صابری، کیکاوسی نژاد و رضا غیوری این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

بجز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

در اشعار مولانا، مفاهیم عرفانی اولویت دارند بر ظرافت و اصول شعر سرایی. مولانا مثل حافظ در قید و بند کلمات و وزن و قافیه ها نیست. پر واضح است که این ابیات در حالت مراقبه بر زبان شاعر عارف جاری می شوند و قطعاً کلمات ظرفیت به دوش کشیدن بار عرفانی مولانا را ندارند.
رضا غیوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خورشید سرآغاز نیست
روز بعد از نوشیدن قهوه آغاز میشود!!!
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید