کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل کیانا اعتمادی
S3 : 16:30:49 | com/org
کیانا اعتمادی 
مهندسی شهرسازی
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، کتاب، نمایش‌نامه، سفر 
تهران / تهران  
۲۹ خرداد ۱۳۹۰