تیوال | کیانا اعتمادی درباره فیلم من مادر هستم: خانواده های خوش بخت به هم شبیه هستند اما تیره بختی
S3 : 06:44:44
خانواده های خوش بخت به هم شبیه هستند اما تیره بختی یک خانواده بدبخت مخصوص به خودش است.
آنا کارنینا- لئو تولستوی