تیوال کیارش کاظمی | دیوار
S3 : 04:37:56
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
ریتم کند، ریتم کند و ریتم کند ... و قصه ی ساده ی جواب معما گونه ای که می شد در قالب نیمه ی دوم نمایش مکمل قبلی نیز بازگو کرد. باز هم تاکید میکنم: کند، کند و کند ... و عدم کشش کافی پی یس برای نگه داشتن تماشاگر تئاتر تا انتها و پوشاندن این حجم از کش آمدن قصه ای کوتاه به اندازه ی یک اجرا. اصلا پیشنهاد نمیکنم
کیارش کاظمی
درباره نمایش چهار دقیقه i
قصه مجموعا ۴ خط است و باقی سه ساعت زمان مربوط به مجموع دو نمایش را متن احساسی - عاطفی و بازی های کش دار و ریتم بسیار کند نمایش پیش می برند. حقیقت اینکه من را خسته کرد. از نغمه ی ثمینی انتظار داستان گویی بیشتری داشتم. قصه پردازی جذاب اگر در پی یس تئاتری موجود نباشد حداقل یک تعلیقی، فلسفه ای، دکور یا صحنه پردازی جذابی چیزی باید باشد که بیننده را تا آخر نمایش نگاه دارد. سادگی در پرداخت و تکرارهای صدالبته عامدانه در دیالوگ ها و نتایج کوتاه و ساده ای که پس از یک ساعت تماشا حاصل شد کمی ناامید کننده بود. پیشنهاد نمیکنم