تیوال | پروفایل کیانوش تهرانی متین
S3 : 01:21:49
کیانوش تهرانی متین 
مهندسی شیمی ونفت
دکتری  
دانشجوی دکتری- کارشناس پروسس 
 
متولد آبان سال ۶۲ در تهران 
تهران / تهران  
۱۸ شهریور ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
دل سگ | ۵★