تیوال | پروفایل م.م.ر.
S3 : 04:18:36
م.م.ر. 
 
 
 
۰۷ دی ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
چهره مرد هنرمند در جوانی | ۵★ سه خواهر | ۳★ دورریز | ۵★ شوایک سرباز پاک‌دل | ۴★ پرومته/ طاعون | ۳★ برداشتن | ۵★ مورچه‌ها | ۵★ زندگی در تیاتر | ۴★ این یک پیپ نیست | ۱★ شهر - بازی | ۲★ کوریولانوس | ۳★ ۱۹۷۸ | ۱★ گالیله | ۲★ اینا همه خوبن | ۱★ مدارِ بسته | ۴★ نسبیت خاص | ۱★ کلاغ | ۳★ سه خواهر | ۴★ پوف | ۱★ پنج | ۳★ جاودانگی | ۲★ هیپولیت | ۱★ مده آ | ۵★ کچلو | ۴★ مستاجر | ۴★ هملت | ۱★ پرتقال های کال | ۳★ مجلس ضربت زدن | ۱★ هویت پروانه‌های مرده | ۳★ آسامسارا (از ازل تا ابد) | ۵★ دیوار چهارم | ۱★ سقراط | ۱★ کسی نیست همه داستانها را به یاد آورد | ۱★ مردی برای تمام فصول | ۱★ فهرست | ۱★ در انتظار گودو | ۱★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۳★ هیولا خوانی | ۲★ متاستاز | ۵★ پینوکیو | ۱★ نسل آخر | ۲★ ویتسک | ۳★ کابوس های خنده دار برای شب و چند تایی هم برای روز | ۱★ پنجمین فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز | ۵★ اتاق ورونیکا | ۲★ متاستاز | ۵★ پرفورمنس تناهنگ، دویت بدن و پیانو | ۲★ فاجعه معدن کوشیرو | ۳★ شب آوازهایش را می خواند | ۴★ برف نیمه مرداد | ۱★ یرما | ۲★ خانه سربی | ۳★ P2 | ۱★ وقتی ما مردگان بر می خیزیم | ۵★ مده آ | ۱★ تمامن آبی | ۵★ کالیگولا | ۱★ شنیدن | ۱★ ستوان اینیشمور | ۴★ سه جلسه‌ی تراپی | ۴★ قطع دست در اسپوکن | ۲★ صدای آهسته برف | ۳★ باغ دلگشا | ۱★ هملت | ۱★ دن کامیلو | ۱★ هوموریباس | ۲★ مرداب روی بام | ۵★ هم هوایی | ۲★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
بین ستاره ای | ۵★ ساکن طبقه وسط (هنر وتجربه) | ۵★ خواب تلخ (هنر و تجربه) | ۳★
نمایشگاه‌های ‌تماشا کرده
فریده لاشایی | ۵★ سه قطره از اکسیر کاریدوِن | ۵★