تیوال | پروفایل کورش سلیمانی
S2 : 07:53:31
کورش سلیمانی 
تئاتر (کارشناسی کارگردانی - کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی) _ دانشگاه تهران - هنرهای زیبا
کارشناسی ارشد  
 
 
 
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سکوت سفید خرده نان قرارداد... با مرگ کمدی ناگهان پیت حلبی کمدی ناگهان پیت حلبی فالومی