تیوال | پروفایل لاد لود
S3 : 07:03:14
لاد لود 
بازیگری
کارشناسی ارشد  
بازیگر و کارگردان تئاتر 
 
 
۲۰ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کله پوک ها | ۵★