تیوال | پروفایل سارا میراخورلی
S2 : 22:37:29
سارا میراخورلی 
مهندسی نساجی
دانش جو و دبیر کانون تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تئاتر، شعر و ادب، نبشتن  
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم من ملک بودم و فردوس برین جایم بود (بخدا) آدم آورد در این دیر خراب آبادم... 
تهران  
۲۱ تیر ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کله پوچ‌ها | ۵★ لولیتا | ۵★ شیرهای خان بابا سلطنه | ۵★ تیاتر نماوا - دوره نخست | ۵★ خدای کشتار | ۳★ هملت | ۵★ ایوانف آنتون چخوف | ۱★ رویای یک شب نیمه تابستان | ۵★ هویت پروانه‌های مرده | ۵★ هویت پروانه‌های مرده | ۵★ رقص مرگ، بی لالا | ۵★ B5-6 | ۵★ مراسم قطع دست در اسپوکن | ۳★ باغ آلبالو | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ اتاق ورونیکا | ۳★ فاست | ۵★