تیوال محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) | دیوار
S3 : 03:32:20
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
بخش گفتمان، تکه‌‌هایی از تیوال برای گفتگو و بحث درباره موضوع‌های مشخص می‌باشد که هدفمند و جهت‌دار پیش می‌روند. در دوره‌های‌ زمانی، یک موضوع برای گفتمان ارایه شده و همه دیوارنوشته‌ها و نظر‌های این دسته‌بندی به آن پیوسته و در آینده نیز قابل بازیابی و مرور خواهد بود.
دقت فرمایید که برای شرکت در گفتمان، نوشته خود را تنها در همین دسته‌بندی بنگارید.
حال همه ما بد است
از یک طرف داغدار هموطنان و همنوعانمان هستیم و
از طرف دیگر مشمئز و رمیده از دروغ هایی که میشنویم
از یک طرف بی اعتمادیم به همه و از طرفی لمپن های چوب به دست ، با رکیک ترین الفاظ سرمایه های سینمای ما را خطاب میکنند
از یک طرف رو دست خوردیم از دولت نا امید و از یک طرف در رسانه میلی یک ....می آید و میگوید اگر ناراحتید بروید از ایران .....
دست آخر هم رسانه های فرمایشی موجود بلند میخوانند همه چی آرومه ما چقدر خوشبختم
بیم جنگ ترس مرگ و سیل و ننگ و جفنگ و مشتی خدنگ و ....
هم که امانمان را بریده کابوس هر شب مان شده
خلاصه مردیم از بس زندگی نکردیم
اما رفیقان نازنینم
این روزها عده ای بی خبر از همه جا ماهها تمرین کردند گاهی دو بار یا بیشتر بازبینی شده اند از مرکز هنرهای ..... مجوز گرفته اند سالن رزرو کرده اند و..... تا ما به تماشایشان بنشینیم
سالن ها بی فروغ و در رکود و رخوت هر روز به تعطیلی نزدیک تر میشوند
جایی خواندم سه میلیارد تومان، هزینه متضرر شدن همین ماه در تئاتر بوده
اگر ما حمایت نکنیم اگر ما مجاهدت نکنیم
این پیکر نحیف کم جان خواهد باخت و ما بی تئاتر میشویم
پس ... دیدن ادامه » لطفاً همت عالی دارید و به پا خیزید در حمایت از تئاتر
شما مجاهدین و محافظین تئاتر هستید
بلیط بخرید تئاتر ببینید تبلیغ نمایش ها را در فضای مجازی شخصی خودتان بکنید فرقی هم ندارد هر نمایشی که هست را حمایت کنید
تئاتر به نفس شما زنده است

زهره مقدم این را خواند
۳۵ نفر این را دوست دارند
آیدا طاهرزاده و پوریا صادقی این را دوست دارند
احمدی این را می‌آید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید