تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): شما از روز داوری الهی سخن می‌گویید. اجازه بدهید که
S2 : 08:14:01
شما از روز داوری الهی سخن می‌گویید.
اجازه بدهید که با کمال احترام به این حرف بخندم!
من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم.
من چیزی را دیده‌ام که به مراتب از آن سخت‌تر است؛ من داوری آدمیان را دیده‌ام

آلبر کامو / سقوط
کاموووو (استیکر چشم قلبی)
۱۷ اردیبهشت
جناب لهاک ما خیلی ارادت داریم به شما ( کلی قلب )
۱۸ اردیبهشت
ارادت آقا
۱۸ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید