تیوال | محمد لهاک درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: این اجرا به نظرم از اون دسته اجراهای بی نظیر که نباید
S3 : 09:58:22
این اجرا به نظرم از اون دسته اجراهای بی نظیر که نباید از دست داد هنوز بعضی وقتها توی خیابون که راه میرم وقتی دست یکنفر بطری آب معدنی میبینم سریع به چهره طرف نگاه میکنم ببینم مضطربه .....
اجرایی که قطعاً دوباره دیدنش خالی از لطف نیست