تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ) درباره نمایش کوریولانوس: سه دقیقه تاخیر اون هم بخاطر اسنپ اما به خودم اجازه
S3 : 18:21:49
سه دقیقه تاخیر اون هم بخاطر اسنپ اما به خودم اجازه ندادم تقاضای ورود کنم
شما کارت درسته :)
۲۷ مرداد
بله درسته اقای لهاک عزیز
ولی اخه من زیاد به چشم دیدم دوستان مدعی فرهنگی رو که بخاطر تاخیر بزور خواستن وارد شن و چون تئاتر زیاد دیدن این حق رو به خودشون دادن که قانون براشون منعطف بشه :)
۲۷ مرداد
البته ، متأسفانه
بعضی با چاپلوسی و برخی با قلدر بازی می‌خواهند وارد سالن بشن ، گاهی هم موفق می شوند
که البته اگه در سالن مثل سینما از پشت بود و جای خالی هم ردیف آخر شاید آنقدر لطمه نمی‌زد که در وسط صحنه اجراست
۲۸ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید