تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ) درباره رپرتوار نمایشنامه خوانی گروه تئاتر گیتی: زمستان نزدیک است و خانه های هموطنان سیل زده هنوز
S3 : 19:12:04
محمد لهاک ( آقای سوبژه )
درباره رپرتوار نمایشنامه خوانی گروه تئاتر گیتی i
زمستان نزدیک است
و خانه های هموطنان سیل زده هنوز ویران
چند ماه که گذشت همه یادشان رفته که خانه ها ویران شدند و مردمان آواره
اما ویرانی و آوارگی مگر تمام شده
۴تا رخت و دو تا پتو و چند ظرف از زیر آوار در آمدند و شسته شدند زیر کدام سقف زندگی کنیم
زندگی ما را آب برده

امید که همگی همت کنیم و در این راه همراه باشیم تا هیچ کس احساس تنها ماندن نکند