آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل لیلا میناوند
S3 : 22:49:06 | com/org
لیلا میناوند 
شیمی گرایش محض
کارشناسی  
نقاش و بازیگر تئاتر 
 
از سال ۸۹ تئاتر رو به صورت تجربی کار میکنم و سِمَت های مختلفی رو هم تجربه کردم عکاسی، نقاشی، نویسندگی و هر آنچه روحم رو به پرواز دربیاره بهش میپردازم 
البرز / کرج  
۱۵ شهریور ۱۳۹۴