تیوال ازیتا کمالی | دیوار
S3 : 02:29:27
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
من فرصت دیدن این نمایش راندارم اما بلیط اش را خریداری کردم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید