کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آزاده جمالی
S3 : 13:30:45 | com/org
آزاده جمالی 
ریسک و بازارهای مالی
کارشناسی  
بانکداری 
کارمند بانک کشاورزی 
نقاشی -موسیقی-ادبیات-تیاتر-سینما-عکاسی 
من نقاشم وشعر هم میگم وتاحدی پیانو هم می زنم و عاشق مسافرتم.میلمazadeh.1980@outlook.com 
تهران / تهران  
۳۰ آبان ۱۳۹۳