تیوال | پروفایل م.مه(میر سعید مولویان)
S3 : 05:13:44
م.مه(میر سعید مولویان) 
نمایش
کارشناسی ارشد  
بازیگر ، کارگردان 
جانکم،سیگار،مداد و خودکارهایم،دوستانم و مرگ 
بازیگر و کارگردان تیاتر. اندکی بد خلق البته از دید دیگران منظم و سر به حوا وسواس چینش اشیا و هرچیزی که مرا خاص جلوه بدهد و دیگران بگویند واااا این یارو مریض... و از جمله بالا بیزار 
آذربایجان شرقی / تهران  
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
موی سیاه خرس زخمی | ۵★ تابستان | ۵★ مستند | ۵★ پوبلیکومس بشیمپفونگ | ۵★ موی سیاه خرس زخمی | ۵★ قصه ظهر جمعه | ۵★ این یک پیپ نیست | ۵★ این یک پیپ نیست | ۵★ دانتون | ۳★ سیزیف | ۳★ مده آ | ۵★ بی پدر | ۵★ هملت | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پرویز | ۵★ سرسام | ۴★