آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل م.مه(میر سعید مولویان)
S3 : 12:46:12 | com/org
م.مه(میر سعید مولویان) 
نمایش
کارشناسی ارشد  
بازیگر ، کارگردان 
جانکم،سیگار،مداد و خودکارهایم،دوستانم و مرگ 
بازیگر و کارگردان تیاتر. اندکی بد خلق البته از دید دیگران منظم و سر به حوا وسواس چینش اشیا و هرچیزی که مرا خاص جلوه بدهد و دیگران بگویند واااا این یارو مریض... و از جمله بالا بیزار 
آذربایجان شرقی / تهران  
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳