تیوال میثم پورکرمی | دیوار
S3 : 03:45:31
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
از دیدن تئاتر به همراه فرزندم بسیار لذت بردیم.
رضا تهوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید