کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهیار مقیمی
S3 : 10:07:01 | com/org
مهیار مقیمی 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
سینما ، تئاتر 
تهران / تهران  
۲۰ شهریور ۱۳۹۵