برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | پروفایل مهدیام رضایی
S3 : 11:24:21
مهدیام رضایی 
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد  
کارمند 
 
آدمای خوب برای زمین نعمتن 
 
۲۵ دی ۱۳۹۶