تیوال | پروفایل مهدی خالقی
S3 : 13:41:38
مهدی خالقی 
ریاضی
دیپلم و زیر دیپلم  
محصل 
طراحی گرافیکی-نقاشی و طراحی-شعر-موسیقی سنتی-عکاسی 
طراحی گرافیکی  
قزوین / آبیک  
۰۹ آبان ۱۳۹۳
نمایشگاه‌های ‌تماشا کرده
عکس تیاتر بابک حقی | ۵★