تیوال Mahdis | دیوار
S2 : 14:27:38
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
Mahdis
درباره نمایش زهرماری i
خیلی دوست داشتم موفق باشید
امیرمسعود فدائی، مریم زارعی، امیر و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید