تیوال مرسده مهاجری | دیوار
S3 : 11:20:44
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نمایش بسیار زیبا و فوق العاده ای بود با اینکه بازی کردن نمایش برای بیماران سندرومداون کار دشوار و سختی است ولی به زیباییه هرچه تمام تر انجام دادند کاری بدون نقص و زیبااا موفق باشند
علیرضا و شادی بهرامی این را خواندند
papion theater group این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید