آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال ماهور | دیوار
S3 : 16:38:10 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
پیسارو:«سخت نخوای یا نتونی دل بکنی اما مجبور شی دل بکنی.
من روی اسب خوابیدم، ترسیدم، سرما خوردم، به زن فکر کردم، به خورشید، به شب، به ستاره‌ها ولی هیچوقت دوست نداشتم روی اسب بمیرم .برای مردن یه تیکه زمین می‌خوام، زمینی که او هم من رو بخواد....»