تیوال | پروفایل مهسا نادری
S3 : 17:31:37
مهسا نادری 
مهندسی برق
کارمند فروش 
تئاتر،فیلم،کوه،کتاب 
هیچم و چیزی کم 
 
۲۹ آذر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
صور اسرافیل | ۵★ اودیسه | ۵★ کمدی اتفاقات | ۵★ پاییز | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
خانه ای در خیابان چهل و یکم | ۵★ سیانور | ۱★ ممیرو (هنر و تجربه) | ۵★ شهر زیبا (هنر و تجربه) | ۵★ گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۵★ من | ۵★ فروشنده / The Salesman | ۵★ لانتوری | ۵★ دختر | ۱★