تیوال | پروفایل مهسا نادری
S3 : 01:32:17
مهسا نادری 
مهندسی صنایع -مدیریت سیستم
کارشناسی ارشد  
کارمند  
 
تهران / تهران  
۰۴ خرداد ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خنکای ختم خاطره | ۵★ ترور | ۱★ شرق دور شرق نزدیک | ۵★ شاخ نبات | ۵★ اتاق ورونیکا | ۳★ سقراط | ۳★ راپورت‌های شبانه دکتر مصدق | ۳★ اودیسه | ۱★ بازار عاشقان | ۱★ عاشقانه های نا آرام | ۱★ آرسنیک و تور کهنه | ۵★