تیوال | پروفایل aram
S2 : 07:01:45
aram 
بازرگانی
کارشناسی  
 
کتاب -تیاتر-موسیقی -مسافرت 
تهران  
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
فیلم‌های ‌تماشا کرده
شیار ۱۴۳ | ۵★ رد کارپت - red carpet | ۳★ زندگی مشترک آقای محمودی و بانو | ۵★ زندگی جای دیگری است | ۵★