تیوال | پروفایل مجید
S3 : 22:23:00
مجید 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، سینما، کتاب، موسیقی 
تهران  
۲۴ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مثل شلوار جین آبی | ۵★ عامدانه، عاشقانه، قاتلانه... | ۵★ تعبیر یک رویا | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
برف روی کاج ها | ۳★ گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۳★ هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۳★ دهلیز | ۵★ به خاطر پونه | ۵★