تیوال | پروفایل مجید سلیمی
S3 : 14:01:17
مجید سلیمی 
مدیریت تالار پذیرایی  
فعالیت های فرهنگی و هنری  
بانی طرح عاشقانه باهدف تسهیل در امر ازدواج جوانان و ترویج فرهنگ کتابخوانی  
 
تهران / تهران  
۰۶ مهر ۱۳۹۳