آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد کریمی
S3 : 22:56:58 | com/org
محمد کریمی 
کامپیوتر
کارشناسی  
یادگار امام 
نویسنده ومنتقد  
سینما،تئاتر،شعر 
تهران  
۳۰ آبان ۱۳۹۳