آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل manimoon (محمدجواد لشگری)
S3 : 13:31:32 | com/org
manimoon (محمدجواد لشگری) 
مدیریت صنعتی
کارشناسی  
شیخ بهایی اصفهان 
نویسنده و کارگردان 
سینما - تئاتر - کتاب - فیلم 
 
۲۵ مرداد ۱۳۹۲