تیوال | پروفایل بهرام
S2 : 15:37:27
بهرام 
 
درام- رمان-نقد و تحلیل فیلم-ادبیات نمایشی-نویسندگی -تروکاژ-طراحی صحنه 
تهران / تهران  
۲۷ تیر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو | ۵★ خرس | ۵★