کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل یزدان منصوریان
S3 : 02:02:29 | com/org
یزدان منصوریان 
علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتری  
خوارزمی 
استاد دانشگاه 
 
http://ymansourian.ir 
تهران  
۲۱ دی ۱۳۹۲