آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مریم عظیمی
S3 : 09:05:25 | com/org
مریم عظیمی 
داروساز ـ متخصص بیوتکنولوژی دارویی 
تئاتر  
من فقط می خواستم به آنچه در درون من است جان ببخشم. این کار چرا این همه سخت بود (هست). 
تهران / تهران  
۰۶ شهریور ۱۳۹۱