تیوال Mmrr_rr | دیوار
S3 : 05:47:57
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
فوق العاده بود....با تغیراتی که داخل نمایشنامه اصلی داده بودن‌داستان رو خیلی جذاب تر کرده بودن....بازیگر ها همه عالی....بین اجراهایی ک برای این نمایشنامه با گروه های مختلف دیدم،این‌بهترینشون بود واقعا......به تک تکشون تبریک‌میگم و براشون آرزوی موقیت های بیشترو دارم
امیر مسعود و حمیدرضا مرادی این را خواندند
مهکامه سلیمانى این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید