تیوال | پروفایل امیررضا
S3 : 12:18:40
امیررضا 
 
 
تو را از جنس باران می نویسم نگار شهر یاران می نویسم 
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۷