تیوال | پروفایل امیررضا
S3 : 18:56:14
امیررضا 
 
 
تو را از جنس باران می نویسم نگار شهر یاران می نویسم 
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۷