تیوال | مریم زارعی درباره نمایش لولیتا: دوتا خانوم کنار من نشسته بودن، ریسه میرفتن یهو، تمام
S3 : 23:46:11
مریم زارعی
درباره نمایش لولیتا i

دوتا خانوم کنار من نشسته بودن، ریسه میرفتن یهو، تمام مدت پچ پچ دم گوش هم..... آبنبات چوبی میخوردن با سر و صدا. مدام گوشیاشونو چک میکردن، دوباره هر هر هر دم گوش هم از خنده ریسه میرفتن. هرچی نگاه، هرچی نگاه، هرچی نگاه، فقط میتونم بگم خیلی گستاخ بودن، عذر میخوام :( دوستان پشت صحنه عذرخواهی کردن، ولی چ فایده. هیچی، جدن هیچی تمام مدت نمایش انقد حرص خوردم و به خودم پیچیدم گلو درد و سر درد گرفتم فقط... دیگه چیزی یادم نمیاد
متاسفم ... برای همچین انسان هایی باید گریست ...
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
می خواین بریم رو تذکر فیزیکی؟؟!!
والا به خدا!!اعصاب نذاشتن برامون!
۰۵ دی ۱۳۹۷
وای بولو :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اصلا یادم نبود :))))))))))))))))))))
فکر کردم فقط "دوست دارم" رو زدم که آگاهیش واسه ام اومده!
داغم تازه شد. ببین به جان تو هنوز یادم میاد گوشام داغ میشه از خجالت!
می دونم که این طرز فکر درست نیست ولی اون دو تا دختر آبرویی از جامعه ... دیدن ادامه » نسوان بردند که من تا یه مدتی روم نمیشد سرمو جلوی کارکنان اون موزه بلند کنم
۰۵ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید