کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال مریم عرفانیان | درباره فیلم گرگ بازی
S3 : 12:47:54 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
فیلمی بسیار عالی با بازیهای عالی...
امیر، امین، رامین غفرانی، نیلو، محمد لهاک و رضا غیوری این را خواندند
نیلوفر و ستاره ترکاشوند این را دوست دارند
درود بر کاربران عزیز
نظراتی در زیر این دیوارنوشته به دلیل ادبیات نامناسب از دید عموم پنهان شد.
حق دوست داشتن یا نداشتن آثار برای همه کاربران به یک میزان محترم است. از این‌رو هر کاربری امکان درج نظر خود را دارد و خواهشمندیم هرگز دیگر کاربران را صرفا به دلیل تفاوت در سلیقه مرود بازخواست و ادبیات تند قرار ندهید. هرچند گفتگو و مباحثه درباره مسایل با ادبیات مناسب و محترمانه قطعا ارزشمند و مورد تشویق است.
۱۹ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید